Digiduif

Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Om onze doelstelling te realiseren gebruiken wij services van digiDUIF waarmee wij in staat zijn u zowel via e-mail als, indien gewenst, via SMS te bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school. De nieuwsbrief, brieven voor ouders, intekenlijsten waarbij u zich kunt opgeven voor activiteiten en gespreksplanners voor bijvoorbeeld de ouderrapportgesprekken gaan allemaal via digiDUIF.
In het kort ontvangt u via de service van digiDUIF de volgende voordelen: sneller en directer contact via e-mail en, indien gewenst, SMS; nooit meer berichten kwijtraken door de beschikbaarheid van een online archief; inzicht in de actuele contactgegevens van klasgenoten voor ouders die dat willen; altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school middels de online schoolkalender; naast de primair verzorgenden ook eenvoudig andere verzorgers (grootouders, buren, bso) toevoegen Er is ook een app beschikbaar, hiermee kan je kunt u alle informatie aflezen. Inschrijven voor activiteiten kan ook middels deze app. Intekenen voor gesprekken zal via de website van digiduif moeten.