Bestuur

Stichting KOMT

Per 1 januari 2017 is de Toonladder gefuseerd met Stichting KOMT. Stichting KOMT is een dynamische organisatie die in goede harmonie haar medewerkers stimuleert en ondersteunt bij het verzorgen van primair onderwijs. De Stichting wil een continue lerende organisatie zijn ter optimalisering van haar effectiviteit.

Zij werkt vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders waarbij transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn. De eigenheid van de scholen blijft gewaarborgd. Een open communicatie tussen alle geledingen is hierbij voorwaarde.

Het correspondentieadres van Stichting KOMT is:
Stichting KOMT
Oostermaat 1a
7623 CS  Borne
074-2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl