Kindcentrum Delden

1 visie, 1 team, 1 locatie

welkom.png

 

Een integraal kindcentrum (IKC) biedt een breed pakket van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Basisschool de Toonladder en kinderopvangorganisatie Small Steps in Delden hebben onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd om de ontwikkeling van uw kind optimaal te ondersteunen. Wij werken als 1 team, vanuit 1 locatie, met 1 pedagogische visie. Op deze manier kunnen wij uw kind van baby, peuter, kleuter tot de leeftijd van 12 jaar een doorgaande leerlijn bieden met individuele ontwi

kkelingsplannen. Ook andere voorzieningen als logopedie, fysio- en ergotherapie worden aangeboden in Kindcentrum Delden. Het resultaat: brede kennis onder één dak, meer aanbod, de hele dag geopend en één loket waar ouders terecht kunnen met al hun vragen.

kinderen.jpg

Doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar
De samenwerkende partijen binnen Kindcentrum Delden hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin de kinderen van 0 tot 12 jaar het beste tot hun recht komen in de volle breedte. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld onder schooltijd gebruik maken van logopedie, ergo- of fysiotherapie. Niets is verplicht, u kunt dit zien als een service.

 

Logopedist
Kindcentrum Delden werkt samen met Nicolette de Wilde-Vrenken van BEO Logopedie. Miranda Rouhof blijft op de Toonladder de logopedische (school)screening doen. Zij zal geen behandelingen uitvoeren omdat zij niet naar zichzelf mag verwijzen.

 

Fysiotherapeut
Voor de kinderfysiotherapie is er een samenwerking met Marjolein Boensma van Kinderfysiotherapie Delden.

 

Ergotherapeut
Kindcentrum Delden werkt samen met Kinderergotherapie Borne. Een ergotherapeut kan bij problemen in het dagelijks handelen goed in kaart brengen of de problemen te maken hebben met sensorische informatieverwerking, planning en organisatie, motoriek en taalverwerking in relatie tot handelen, ruimtelijk visuele taken en werkgeheugen. Hierna kan een advies en/of behandeling volgen.

 

De samenwerking tussen partijen is een proces van meerdere jaren, maar met deze eerste stappen is er een goede start gemaakt.

logos.png