Kinderraad

Waarom een kinderraad?

De Toonladder vindt het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen een eigen mening te vormen en daarop actie te kunnen ondernemen. Door een kinderraad te vormen leren de leerlingen dat ze in hun directe omgeving iets kunnen veranderen. De leden van de kinderraad leren daarnaast op te komen voor de belangen van de eigen klas, hun mening te geven, samen te discussiëren over een onderwerp, verantwoordelijkheid te dragen, leiding te geven en te notuleren.

Wij leren ook van de kinderen. Via de kinderraad weten we nog beter wat er in de kinderen omgaat. Ze hebben bovendien een frisse, originele kijk op de wereld om hun heen. -De leden (kinderen) leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen en uiten wat er in hun omgaat.

 

Wat doet de kinderraad?

De kinderraad bestaat uit een groep kinderen die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met de kinderen op onze school. De kinderraad mag activiteiten organiseren/bedenken. Ook mogen zij over bepaalde zaken meedenken. Hierbij vertegenwoordigen zij dan de kinderen uit hun eigen klassen. Zo bedenken zij voorstelling groep 45 abijvoorbeeld waar de klas naartoe kan gaan met schoolreisje, hoe carnaval gevierd kan worden, met welke oplossingen pesten tegengegaan kan worden. Ze denken mee over de inrichting van de school en helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld Toonladder’s Got Talent.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Elk nieuw schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad gekozen. De leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Om zichzelf te promoten, maken zij zogenaamde verkiezingsposters. Daarna houden zij een korte presentatie in hun groep waarin zij toelichten waarom de klas juist hem of haar moet kiezen. Zodoende wordt er uit elke groep een vertegenwoordiger gekozen. Deze vertegenwoordigers praten met de kinderen in hun klas over de punten die besproken gaan worden in de vergadering van de kinderraad. Zo kunnen zij tijdens deze vergadering de mening van hun klas vertegenwoordigen.

 

Het stemmen

Het stemmen gebeurt jaarlijks rond of op prinsjesdag. De kinderen gaan dan allemaal naar de stembus waar zij op officiële wijze stemmen met een rood potlood. Om ook de jongste groepen 1 en 2 bij dit geheel te betrekken, zijn zij verantwoordelijk voor de aankleding van het stembureau.

 

Wat wordt er besproken in de kinderraad?

Voor elke vergadering maakt één leerling een agenda van de bespreekpunten. Dit kunnen activiteiten/vieringen zijn die op school georganiseerd moeten gaan worden, maar ook punten die vanuit de groepen worden ingebracht. Bijvoorbeeld als een groep een idee heeft over een actie. De vertegenwoordigers van de klassen brengen deze punten dan in de vergadering in. Zoals bij een echte vergadering worden er ook notulen gemaakt.