Onze visie

Wat willen we bereiken

De wereld van vandaag zal steeds meer vragen om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke en zelfstandige mensen. Deze eigenschappen staan daarom hoog bij ons in het vaandel. Kinderen vinden in onze school een plek waar niet alleen de oplossing belangrijk is, maar evenzeer de wijze waarop naar de oplossing wordt toegewerkt. De Toonladder levert zo een bewuste bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.

 

Wij hebben daarnaast tot doel dat:

  • het onderwijs de kerndoelen voor het primair onderwijs realiseert;
  • het opvoeden van kinderen gebeurt in samenwerking met de ouders;
  • het welbevinden van alle bij de school betrokken personen van groot belang is.

Maar vóór alles willen wij dat de school een plaats is waar een ieder, zowel leerkrachten en kinderen als ouders, zich thuis voelt. Dan pas zal het onderwijs dat wij geven volledig tot zijn recht komen.

 

Dalton

De Toonladder is een Daltonschool. Dat betekent dat wij werken volgens de zes Daltonprincipes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit en borging. Hoe de Daltonprincipes vorm krijgen in de praktijk kunt u hier lezen.

 

Openheid

Wij staan open voor elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke stroming. Leerkrachten en leerlingen tonen respect voor ieders opvattingen en visies worden náást elkaar gezet in plaats van tegenover elkaar.

 

Culturele school

Wij maken deel uit van een multiculturele samenleving. Onze leerlingen laten wij daarom kennis maken met de vele facetten van cultuur: toneel, dans, muziek, volksgebruiken, beeldende kunst en literatuur. Alle activiteiten krijgen een plek in ons Cultureel Jaarprogramma.

 

 

Onderwijs op maat

Leerlingen zijn niet allemaal gelijk. Zij verschillen in leervermogen, leertempo en leerstijl.  In ons onderwijs houden wij rekening met deze verschillen.

 

Ervaar het zelf!

Bent u benieuwd naar hoe wij onze onderwijsvisie vormgeven in de praktijk? Loop dan eens bij ons binnen onder schooltijd en ervaar het zelf. Of maak een afspraak met Mariël van Loenen. Zij maakt graag tijd vrij om al uw vragen te beantwoorden.