Daltononderwijs

Dalton is een attitude, geen methode

Er wordt wel eens gezegd: “Dalton is a way of life”. Als Daltonschool brengen wij de Dalton-levenswijze dagelijks over op onze leerlingen, benaderen we ouders op de Dalton-manier en gaan we als collega’s onderling met elkaar om als echte Daltons. Grondlegster van Dalton, Helen Parkhust, had als doel om kinderen klaar te maken voor de maatschappij en mensen zonder vrees te creĆ«ren. De 6 kernwaarden die dit met zich brengt, gelden als perfecte basis voor een goede relatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen. De eerste vier kernwaarden zijn dagelijks merkbaar voor onze leerlingen. De laatste twee zijn aanvullende kernwaarden voor directie, leerkrachten en overig personeel.

 

De zes Dalton-kernwaarden op de Toonladder

#1 Verantwoordelijkheid / vrijheid in gebondenheid

In overleg met de leerkracht zijn de leerlingen vrij om te bepalen in welke volgorde, waar, met wie en hoe zij hun taken maken. Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.

#2 Zelfstandigheid

Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. De leerlingen zorgen ervoor dat zij hun werk op de juiste manier op tijd hebben afgerond. Zij zijn in staat zelf te beoordelen welke benodigdheden zij nodig hebben, kunnen dit zelf pakken en weer opbergen. Kinderen mogen zelf bepalen of en hoe zij hulp inschakelen.

#3 Samenwerken/ samen leren

De kinderen helpen elkaar, kunnen samen dingen organiseren, regelen en afspraken maken. Ook leren zij werken met kinderen die niet zozeer een (goede) vriend van hen is. Wij zetten daarvoor coƶperatieve werkvormen in.

#4 Reflectie

Kinderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor het werk dat zij verrichten. Om hen hiermee te helpen, is reflectie een vast onderdeel van ons onderwijs. Wij bieden kinderen al vanaf groep 1 werkwijzen aan om bewust te reflecteren.

#5 Effectiviteit

Het daltononderwijs op de Toonladder is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Leerkrachten zorgen ervoor dat ieder kind begeleiding en leerstof op eigen niveau krijgt. Zo zal ieder kind doelmatig en functioneel bezig zijn en blijven.

#6 Borging

Wij borgen ons (Dalton)onderwijs middels regelmatig terugkerende (zelf)evaluaties. De afspraken die hieruit voortvloeien worden geborgd. Daarnaast krijgen leerkrachten voldoende mogelijkheden tot zelfontwikkeling, doen wij aan collegiale consultatie, klassenbezoeken en houden wij intervisiebezoeken.

Het volledige Daltonbeleidsplan kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten over de Daltonwerkwijze in de dagelijkse praktijk? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.