Actieve school

Actieve School

De Toonladder is een actieve school met veel aandacht voor sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten. We betrekken regelmatig ouders bij de activiteiten.

 

Jaaropening / jaarsluiting

Elk schooljaar begint met een gezamenlijke opening. En op de laatste schooldag sluiten wij met elkaar het jaar, vaak muzikaal, weer af. De laatste schooldag wordt compleet verzorgd door groep 8 met een spelletjescircuit voor alle groepen.

 

Gezinsactiviteit

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er een gezellig evenement georganiseerd voor de hele familie. Een mooie gelegenheid om kennis te maken en bij te kletsen met de leerkrachten, de (nieuwe) ouders en de klasgenootjes van uw kind(eren).

 

Cultuur

Op de Toonladder is veel aandacht voor cultuur. Als school willen wij de kinderen kennis laten maken met toneel, dans, muziek, volksgebruiken, beeldende kunst en literatuur. Al deze aspecten worden opgenomen in een cultureel jaarprogramma. Daarnaast zijn er project- of themaweken voor alle groepen en muzikale lessen.

 

Maand voorstellingen

Naast het bezoeken van voorstellingen in de regio heeft de Toonladder elke twee maanden een eigen voorstelling in de Toonzaal. Elke groep verzorgt eens per jaar een maandvoorstelling. De bovenbouw stelt de voorstelling voor het grootste deel zelf samen. De voorstelling wordt opgevoerd voor de andere groepen en de ouders en familieleden van de optredende groep.

 

Sport

Gedurende het jaar doet de school mee aan diverse sportactiviteiten. Zo is er elk jaar een sportdag en een voetbaltoernooi voor de Deldense basisscholen. Uiteraard lopen wij als school mee in de avondvierdaagse. Gym hebben wij twee keer per week waarvan een les met toestellen en een les met spelvormen. Ook organiseren wij gast-gymlessen om kinderen kennis te laten maken met bijzondere sporten of topsporters in de regio. (bijvoorbeeld schermen, tennis, voetbal). Ligt er ijs? Dan gaan we schaatsen! En in de zomer gaan we 1 keer per week schoolzwemmen in het buitenbad van Delden.

 

Afscheid van groep 8

Aan het eind van het schooljaar is er de musical van groep 8. Deze wordt twee keer opgevoerd. Alle kinderen kijken ‘s middags. Ouders, grootouders en andere familieleden worden voor de avondvoorstelling uitgenodigd.

De laatste woensdagavond voor het begin van de zomervakantie staat in het teken van de jaarlijkse kastie-wedstrijd tussen groep 8 en het Toonladder-team, het bestuur, de ouderraad, de leden van de MR en de PR