21st Century Skills

mediamasters november2015Bij deze Engelse term denkt u misschien direct aan computers, tablets, smartphones enzovoorts. 21th century skills gaan echter niet alleen over ict-vaardigheden en mediawijsheid.  Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Over competenties die niet nieuw zijn, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen hun weg te vinden in een wereld die constant in beweging is, een wereld waarbij iedereen altijd alles (online) met elkaar kan delen. Denk aan: creatief zijn, innoveren, kritisch denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, sociale vaardigheden. Maar ook aan: aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en nog veel meer. Je goed kunnen bewegen in de digitale wereld hoort daar ook bij.

21th Century Skills Toonladder Delden

Ict als ondersteuning

De Toonladder werkt al enige tijd actief aan het ontwikkelen van deze skills. Als ondersteuning van de leer- en ontwikkelprocessen van leerlingen zetten we ict in. Kinderen verwerken taken op laptops, zetten iPads in om even snel iets op te zoeken of bekijken in eigen tempo filmpjes met informatie over de lesstof.
Verder wordt er, vooral in de bovenbouw, veel digitaal met elkaar gedeeld. Dit heeft als voordeel dat iedereen, wanneer hij/zij dit wil de informatie tot zich kan nemen. Kinderen kunnen daarnaast samenvattingen of presentaties online inleveren bij de leerkracht. Ze maken foto’s en/of filmpjes van opdrachten en delen dit met elkaar op een (digitaal) prikbord.